Sista dagen 2020

Året då jag tog min master i keramikkonst på distans, jobbade deltid på Löftadalens Folkhögskola och fick se de flesta av mina kurser på Vuxenskolan inställda och framflyttade pga Corona.

‘Jag tror på den ensamma människan’ som kakel.

28 skröjade kakelplattor som blivit över från masterarbetet och den bildtolkning som jag gjorde av dikten ‘Jag tror på den ensamma människan’ av Gunnar Ekelöf under de första åren på HDK är en startpunkt för mina försök att hitta tillbaka till min kreativitet och till glädjen i att göra. Jag hoppas på ett bättre 2021.